Czyż może być piękniejsze Słowo na zakończenie wykonanego dzieła?

Wiele spotkań, rozmów, tygodnie przygotowań…

Czas, zaangażowanie, wysiłek…

Dokonywanie wyborów, które czasem były stratą czegoś ważnego.

I wolność, którą daje tylko Bóg – że wszystko co otrzymaliśmy, mamy od Niego. I to, co czynimy w Jego Imię, też należy do Niego!

Ktoś może pomyśleć, że to głupota, my już wiemy, że dając, otrzymujemy wiele więcej 🙂

Niech Bóg będzie uwielbiony, w tym wszystkim co czyni w nas i przez nas! Właśnie dzięki Jego łasce, możemy mieć udział w wielkich rzeczach, które czyni w wielu sercach:)

por. Łk 17, 7-10