Czy mając sprawny samochód używam go jako pojemnika na śmieci? Każda rzecz ma swoje przeznaczenie… czy człowiek także?

Stworzyciel – stworzenie. Ten, który powołuje do życia – ten, który przyjmuje życie. Ten, który nadaje sens istnieniu – ten, który odkrywa i go realizuje.

Jak bardzo potrzeba mi powrócić do tych podstawowych prawd, o których tak często zapominam!

Tak często przejmuję Boże Twoją rolę, chcąc samemu nadawać sens swojemu istnieniu.

A Ty dobrze wiesz, dlaczego mnie stworzyłeś. I dajesz mi wszystko do dyspozycji, jeśli rzeczywiście wybieram podążanie tą drogą.

Uzdolnij mnie proszę, bym umiał każdego dnia odkrywać Twoją wolę i za nią podążać.

To właśnie daje pełną wolność, radość i prawdziwe szczęście! Realizacja powołania dla którego zostałem stworzony.

por. J 15,9-17