Miłość jest możliwa jedynie w relacji osób.

Jezus wysyła dwójkami bo wie, że z jednej strony potrzebujemy wzrastać w miłości, a z drugiej – potrzebujemy jej doświadczać.

To doświadczenie jest możliwe jedynie w relacji z drugim człowiekiem.

Każdy z nas został stworzony z miłości i do miłości. I to jest droga naszego życia – odkrywać jej piękno i pozwalać się jej stwarzać – poprzez dawanie i przyjmowanie.

por. Łk 10,1-9