Panie, to ja jestem w Twoich oczach tym najmniejszym, ukochanym dzieckiem. Troszczysz się o mnie na każdym kroku. Stawiasz na mojej drodze ludzi, którzy mnie wspierają, pomagają mi i pokazują Twoją miłość.

Wszystko, co mnie dotyczy, jest dla Ciebie ważne, nawet najmniejsza moja potrzeba.

Boże, naucz mnie wdzięczności za wszystkie drobne gesty dobroci, których doświadczam, i naucz mnie dostrzegać w nich Twoja Ojcowską twarz.

por. Mt 10, 34 – 11, 1