Moc słowa. Może przynosić pocieszenie, radość i rozwój. Może także ranić i niszczyć.

Jakich słów najczęściej słucham?

A jakie słowa wypowiadam?

Czy dostrzegam, jak wielki to ma wpływ dla mnie i dla innych?

Jezus mnie dziś przestrzega, by moje słowa były proste i konkretne. Bym nie mówił zbędnych rzeczy, ani nie polegał zbytnio na sobie.

Jezus dobrze zna moją słabą naturę i dlatego wskazuje mi drogę, która widzie ku prawdzie i wolności.

por. Mt 5, 33-37