Tak trudno mi pojąć troskę Boga o każdego człowieka.

Przecież spotykam tyle osób, które czynią wiele zła, które krzywdzą innych.

Nie potrafię spojrzeć na nich z miłością. Nie pojmuję Bożego miłosierdzia względem nich.

Ale Bóg patrzy inaczej. On zna historię życia każdego z nas. Wie, co mnie i ich ukształtowało.

On walczy o nich, tak jak i o mnie.

Jezu, wypełnij moje serce miłością do tych, których najtrudniej mi kochać.

por. Mt 18, 12-14