Wszystkie moje źródła są w Tobie Boże. W Tobie jest moje wszystko!

Uzdolnij moje serce, by zawsze trwało przy Tobie, bym nigdy nie oddalił się od Ciebie.

Tylko Ty jesteś drogą, prawdą i życiem!

por. Prz 2,1-9