Wszyscy wokół mnie popełniają tyle błędów. Są irytujący, nie słuchają moich rad, uparcie tkwią przy swoim.

A przecież moje postrzeganie świata jest tym jedynym słusznym, moje pomysły są najlepsze, a rady najskuteczniejsze… Czy na pewno?

Otwórz Panie moje oczy na bogactwo ludzkiej różnorodności i daj mi łaskę pokory.

por. Łk 6, 39-42