Roczny Kurs “Jak dzielić się radością Ewangelii z innymi?” jest skierowany do osób, które pragną dzielić się doświadczeniem Bożej miłości z innymi oraz chcą poznawać różne sposoby i narzędzia przekazu Ewangelii.

Spotkania będą prowadzone w sposób formacyjno – warsztatowy, aby:

 • pogłębić wiedzę z zakresu nauczania i życia Kościoła nt. dzielenia się Dobrą Nowiną,
 • poznawać doświadczenia różnych ruchów i wspólnot oraz
 • odkrywać praktyczne narzędzia do dzielenia się Dobrą Nowiną w różnych środowiskach.

Treści Kursu będą m.in. oparte o nauczanie Papieża Franciszka zawarte w adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium (Radość Ewangelii), w której pisze (EG 10 i 11):

Życie umacnia się, gdy jest przekazywane, a słabnie w izolacji i pośród wygód. Istotnie, najbardziej korzystają z możliwości życia ci, którzy rezygnują z wygodnego poczucia bezpieczeństwa i podejmują z pasją misję głoszenia życia innym

Odnowione przepowiadanie ofiaruje wierzącym, także oziębłym lub niepraktykującym,

 • nową radość oraz
 • nową ewangelizacyjną żywotność

Jezus Chrystus może również rozbić uciążliwe schematy, w których zamierzamy Go uwięzić, i zaskakuje nas swą nieustanną boską kreatywnością. Za każdym razem, gdy staramy się powrócić do źródeł i odzyskać pierwotną świeżość Ewangelii, pojawiają się

 • nowe drogi,
 • twórcze metody,
 • inne formy wyrazu,
 • bardziej wymowne znaki,
 • słowa zawierające nowy sens dla dzisiejszego świata.” 

Jeśli:

 • zastanawiasz się, jak przekazywać swoje doświadczenie Boga i wiary bliskim, na uczelni, w pracy, na ulicy lub/i
 • chcesz być świadkiem, który pociąga do Boga a nie zniechęca lub/i
 • nie wiesz jak reagować na słabości Kościoła lub/i
 • pragniesz aby Twoja wspólnota jeszcze gorliwiej ewangelizowała i podejmowała dzieła miłosierdzia lub/i
 • szukasz miejsca w Kościele, by w praktyce włączyć się w ewangelizację lub dzieła miłosierdzia i
 • chcesz czerpać z doświadczenia innych i dzielić się swoim i
 • masz gotowość do aktywnego udziału w warsztatach, czasem “łamiących schematy twojego myślenia” (por. EG 11)

zapraszamy na KURS 🙂


Informacje szczegółowe:

 • Data: 2 i 4 poniedziałki miesiąca od października 2021 do czerwca 2022 (godz. 18.45 – 20.30) – początek 11.10.2021
 • Miejsce: Dom parafialny parafii NMP Matki Kościoła i św. Katarzyny Szwedzkiej w Gdańsku Zielonym Trójkącie
 • Koszt uczestnictwa w Kursie (za cały rok): 300 zł 
 • Opłaty: 100 zł należy wpłacić w ciągu 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia. Pozostałą kwotę najpóźniej do 7 października 2021.
  • Jeśli masz problemy finansowe – poinformuj nas przy zapisach, by nie były one przeszkodą w możliwości uczestnictwa.

Ilość miejsc ograniczona.

Potwierdzenie przyjęcia zostanie wysłane do uczestników mailem.


W związku z obecnymi wytycznymi w sytuacji pandemii koronawirusa, dotyczącymi zasad bezpieczeństwa sanitarnego, zapisując się na Kurs, należy zapoznać się i zaakceptować warunki podane poniżej. Ufamy, że zachowanie tych wskazań i wytycznych, pomoże nam w bezpieczny i owocny sposób przeżyć czas Kursu.

Obowiązujące wytyczne dotyczące zapisów i uczestnictwa w spotkaniach Kursowych, w sytuacji pandemii koronawirusa.

Osoba zapisująca i potwierdzająca chęć uczestnictwa oświadcza, że:

 • jest zdrowa i nie ma objawów zakażenia koronawirusem,
 • nie ma obowiązku przebywania na kwarantannie lub w izolacji podczas spotkań Kursu,
 • w przypadku kontaktu z osobą chorą lub mającą objawy koronawirusa, poinformuje o tym fakcie organizatorów i zrezygnuje z uczestnictwa, chyba że przedstawi aktualne wyniki badań świadczące o braku zachorowania,
 • zobowiązuje się do zaopatrzenia i obowiązkowego noszenia maseczki podczas spotkań Kursu (wg aktualnych wytycznych).

Powyższe wytyczne i zasady będą weryfikowane, wg aktualnie obowiązujących wytycznych sanitarnych, o czym będziemy informowali na bieżąco. 


 Formularz zgłoszeniowy

This form is disabled.

Wypełniając formularz kontaktowy lub wysyłając maila do Fundacji Radość Ewangelii oświadczam, iż zapoznałem/am się z Polityką Prywatności Fundacji i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Fundacja Radość Ewangelii, moich danych osobowych w celach korespondencyjnych, archiwizacji oraz na potrzeby organizacji wydarzeń, wymaganych na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).