Tak trudne słowa. Przecież to Ty mnie Boże stworzyłeś. Jak mam myśleć po Bożemu? Przecież jestem tylko człowiekiem.

Jak mam poznać Twoje myśli Boże?…

Panie, wzbudź we mnie głód Twojego słowa, abym się nim karmił, przez nie poznawał Ciebie i uczył się myśleć jak Ty.

por. Mk 8, 27-35