Nie rozpoznali Go…

A On czyni wielkie rzeczy dla nas.

Czy ja Go rozpoznaję?

por. J 11, 45-57