Jak pojąć myśli i działanie Boga ludzkim rozumem?

Maryja wybrała drogę cierpliwego rozważania Słowa i wydarzeń, a przez to poznawania Boga.

Czy ja daję sobie czas na poznawanie Boga? Czy mam wewnętrzną presję, że wszystko muszę wiedzieć natychmiast.

Tego uczy nas świat – że odpowiedzi i rozwiązania możemy uzyskać bardzo szybko. Tylko czy to jest dla nas dobre?

Ważne sprawy potrzebują czasu odkrywania i dojrzewania.

por. Łk 2, 16-21