Samotne rodzicielstwo nie jest łatwym zadaniem. Dla wielu osób ogarnięcie codziennych zadań staje się wyzwaniem ponad ludzkie siły. Często brakuje już czasu na zadbanie o swoje podstawowe potrzeby. Czy jednak tak musi być?

Wiele rzeczy i sytuacji, które już się wydarzyły, nie możemy zmienić. Jednak mamy wpływ na każdy kolejny dzień!

Podczas tego weekendu pragniemy stawać wobec naszej kruchości w codziennych sytuacjach, a także odkrywać to, co może być siłą, która pomoże nam przeżywać naszą codzienność z nadzieją i radością. 

Będziemy odkrywać, jak wykorzystywać różnorodny potencjał sfer fizycznej, emocjonalno – psychicznej i duchowej, by doświadczać wolności serca i prawdziwego szczęścia bycia kobietą i mamą.

Będziemy podejmować m.in. tematy:

 • skąd czerpać siły, gdy ich brakuje i jak to robić w codzienności,
 • jak radzić sobie w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
 • potrzeby moje, dzieci i ich ojca,
 • czy i jak stawiać granice wobec przemocy,
 • skutków braku męża i ojca w życiu mamy i dzieci,
 • trudu przeżywania osamotnienia.

Będzie to czas na konferencje, warsztaty, modlitwę i spotkania w małych grupach.

Z uwagi na tematykę weekendu, zarówno prowadzący, jak i uczestnicy zobowiązują się do dyskrecji.


Informacje szczegółowe o rekolekcjach:

 • Data: 21-22 maja 2022 
 • Godziny: sb. 9.00 – 20.00, ndz. 9.00 -15.00
 • Miejsce: Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku Matemblewie
 • Warunki: rekolekcje dochodzone – bez noclegu zorganizowanego przez Fundację, z możliwością dodatkowej opieki nad dziećmi w czasie konferencji. Można pytać o nocleg w Sanktuarium.
 • Poczęstunek: w ramach rekolekcji zapewniamy obiad w sobotę oraz kawę i herbatę podczas przerw
 • Koszt uczestnictwa: 90 zł + ewentualny dodatkowy koszt za obiad dla dzieci (ustalany indywidualnie w zależności od wieku dziecka)
  + koszt opieki nad każdym dzieckiem 10 zł
  • Jeśli masz problemy finansowe – poinformuj nas, by nie były one przeszkodą w możliwości uczestnictwa.

Ilość miejsc ograniczona.

Potwierdzenie przyjęcia zostanie wysłane do uczestników mailem.

Ramowy program i szczegółowe informacje zostaną wysłane do uczestników mailowo najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem.


W związku z obecnymi wytycznymi w sytuacji pandemii koronawirusa, dotyczącymi zasad bezpieczeństwa sanitarnego, zapisując się na poniższe rekolekcje, należy zapoznać się i zaakceptować warunki podane poniżej.

Ufamy, że zachowanie tych wskazań i wytycznych, pomoże nam w bezpieczny i owocny sposób przeżyć nadchodzący czas rekolekcji.

Obowiązujące wytyczne dotyczące zapisów i uczestnictwa w rekolekcjach, w sytuacji pandemii koronawirusa.

Osoba zapisująca i potwierdzająca chęć uczestnictwa, oświadcza, że:

 • jest zdrowa i nie ma objawów zakażenia koronawirusem, jak również jej dzieci,
 • nie ma obowiązku przebywania na kwarantannie lub w izolacji podczas rekolekcji,
 • w przypadku kontaktu z osobą chorą lub mającą objawy koronawirusa w przeciągu dwu tygodni przed rekolekcjami, poinformuje o tym fakcie organizatorów i zrezygnuje z uczestnictwa, chyba że przedstawi aktualne wyniki badań świadczące o braku zachorowania,
 • wyraża zgodę na mierzenie temperatury przez organizatorów po przyjeździe oraz w trakcie rekolekcji,
 • zobowiązuje się do zaopatrzenia i obowiązkowego noszenia maseczki, we wszystkich pomieszczeniach i budynkach wspólnych (tzn. sali konferencyjnej, kościele, jadalni do momentu spożywania posiłku)
 • zobowiązuje się do częstego mycia rąk mydłem z ciepłą wodą oraz dezynfekowania rąk przez wejściem do miejsc wspólnych i zachowywania bezpiecznej odległości od innych osób.

Powyższe wytyczne i zasady będą weryfikowane, wg aktualnie obowiązujących wytycznych sanitarnych, o czym będziemy informowali na bieżąco. 


 Formularz zgłoszeniowy

Wypełniając formularz zobowiązujesz się do zachowania dyskrecji.

Akceptuję obowiązujące wytyczne dotyczące zapisów i uczestnictwa w rekolekcjach, w sytuacji pandemii koronawirusa, jak również biorę na siebie odpowiedzialność za ewentualne zachorowanie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją wydarzenia organizowanego przez Fundację Radość Ewangelii zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).

Wypełniając formularz kontaktowy lub wysyłając maila do Fundacji Radość Ewangelii oświadczam, iż zapoznałem/am się z Polityką Prywatności Fundacji i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Fundacja Radość Ewangelii, moich danych osobowych w celach korespondencyjnych, archiwizacji oraz na potrzeby organizacji wydarzeń, wymaganych na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).