Samotne rodzicielstwo nie jest łatwym zadaniem. Dla wielu osób ogarnięcie codziennych zadań staje się wyzwaniem ponad ludzkie siły. Często brakuje już czasu na zadbanie o swoje podstawowe potrzeby. Czy jednak tak musi być? Czy tego chce od nas Bóg?

Wiele rzeczy i sytuacji, które już się wydarzyły, nie możemy zmienić. Jednak mamy wpływ na każdy kolejny dzień! Bóg w Swoim słowie mówi, że nas nigdy nie zostawi samych z naszymi trudnościami.

Podczas tego weekendu pragniemy stawać wobec naszej kruchości w codziennych sytuacjach, a także odkrywać to, co może być siłą, która pomoże nam przeżywać naszą codzienność z nadzieją i radością. 

Będziemy odkrywać, jak wykorzystywać różnorodny potencjał sfer fizycznej, emocjonalno – psychicznej i duchowej, by doświadczać wolności serca i prawdziwego szczęścia bycia kobietą i mamą.

Będziemy podejmować m.in. tematy:

 • jak odkrywać Boże wsparcie i Jego miłość,
 • skąd czerpać siły, gdy ich brakuje i jak to robić w codzienności,
 • jak radzić sobie w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
 • potrzeby moje, dzieci i ich ojca,
 • czy i jak stawiać granice wobec przemocy,
 • skutków braku męża i ojca w życiu mamy i dzieci,
 • trudu przeżywania osamotnienia.

Będzie to czas na konferencje, warsztaty, modlitwę i spotkania w małych grupach.

Z uwagi na tematykę weekendu, zarówno prowadzący, jak i uczestnicy zobowiązują się do dyskrecji.


Informacje szczegółowe o rekolekcjach:

 • Data: 21-22 maja 2022 
 • Godziny: sb. 9.00 – 20.00, ndz. 9.00 -15.00
 • Miejsce: Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku Matemblewie
 • Warunki: rekolekcje dochodzone – bez noclegu zorganizowanego przez Fundację, z możliwością dodatkowej opieki nad dziećmi w czasie konferencji. Można pytać o nocleg w Sanktuarium.
 • Poczęstunek: w ramach rekolekcji zapewniamy obiad w sobotę oraz kawę i herbatę podczas przerw
 • Koszt uczestnictwa: 90 zł + ewentualny dodatkowy koszt za obiad dla dzieci (ustalany indywidualnie w zależności od wieku dziecka)
  + koszt opieki nad każdym dzieckiem 10 zł
  • Jeśli masz problemy finansowe – poinformuj nas, by nie były one przeszkodą w możliwości uczestnictwa.

Ilość miejsc ograniczona.

Potwierdzenie przyjęcia zostanie wysłane do uczestników mailem.

Ramowy program i szczegółowe informacje zostaną wysłane do uczestników mailowo najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem.


W związku z obecnymi wytycznymi w sytuacji pandemii koronawirusa, dotyczącymi zasad bezpieczeństwa sanitarnego, zapisując się na poniższe rekolekcje, należy zapoznać się i zaakceptować warunki podane poniżej.

Ufamy, że zachowanie tych wskazań i wytycznych, pomoże nam w bezpieczny i owocny sposób przeżyć nadchodzący czas rekolekcji.

Obowiązujące wytyczne dotyczące zapisów i uczestnictwa w rekolekcjach, w sytuacji pandemii koronawirusa.

Osoba zapisująca i potwierdzająca chęć uczestnictwa, oświadcza, że:

 • jest zdrowa i nie ma objawów zakażenia koronawirusem, jak również jej dzieci,
 • nie ma obowiązku przebywania na kwarantannie lub w izolacji podczas rekolekcji,
 • w przypadku kontaktu z osobą chorą lub mającą objawy koronawirusa w przeciągu dwu tygodni przed rekolekcjami, poinformuje o tym fakcie organizatorów i zrezygnuje z uczestnictwa, chyba że przedstawi aktualne wyniki badań świadczące o braku zachorowania,
 • wyraża zgodę na mierzenie temperatury przez organizatorów po przyjeździe oraz w trakcie rekolekcji,
 • zobowiązuje się do zaopatrzenia i obowiązkowego noszenia maseczki, we wszystkich pomieszczeniach i budynkach wspólnych (tzn. sali konferencyjnej, kościele, jadalni do momentu spożywania posiłku)
 • zobowiązuje się do częstego mycia rąk mydłem z ciepłą wodą oraz dezynfekowania rąk przez wejściem do miejsc wspólnych i zachowywania bezpiecznej odległości od innych osób.

Powyższe wytyczne i zasady będą weryfikowane, wg aktualnie obowiązujących wytycznych sanitarnych, o czym będziemy informowali na bieżąco. 


 Formularz zgłoszeniowy

Wypełniając formularz zobowiązujesz się do zachowania dyskrecji.

This form is disabled.

Wypełniając formularz kontaktowy lub wysyłając maila do Fundacji Radość Ewangelii oświadczam, iż zapoznałem/am się z Polityką Prywatności Fundacji i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Fundacja Radość Ewangelii, moich danych osobowych w celach korespondencyjnych, archiwizacji oraz na potrzeby organizacji wydarzeń, wymaganych na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).