Prowadząc od wielu lat rekolekcje, warsztaty i różnego rodzaju spotkania, towarzyszymy wielu osobom z różnych środowisk w ich drodze formacji, odkrywania własnego potencjału, a także w momentach kryzysów i trudnych doświadczeń życiowych. Widzimy człowieka w każdej sferze jego funkcjonowania i staramy się prowadzić nasze działania holistycznie.

Dbamy o naszą nieustanną formację i szkolenia w tym wymiarze, ale również widzimy potrzebę wymiany doświadczeń i wspólnych działań, między środowiskami i profesjonalistami działającymi w obszarze towarzyszenia na tym samym terenie, i wśród tych samych osób.

Zaproszenie na spotkanie „Jak towarzyszyć człowiekowi XXI wieku – wymiar duchowy i psychologiczny” kierujemy do osób zajmujących się na co dzień towarzyszeniem w wymiarze duchowym lub psychologicznym na terenie Pomorza.

Zapraszamy:

  • psychologów,
  • psychiatrów,
  • terapeutów,
  • coachów,
  • towarzyszy duchowych,
  • duszpasterzy,

z różnych środowisk i organizacji, aby nasze wspólne refleksje mogły być przekazywane dalej w naszych środowiskach pracy.

Pragniemy podjąć refleksję na temat towarzyszenia człowiekowi w XXI wieku. Chcemy wymienić się naszymi doświadczeniami, co nas motywuje do tej pracy, a także na jakie trudności i wyzwania napotykamy każdego dnia w pracy z innymi, oraz jakie możemy podjąć działania, by wspierać się nawzajem, rozwijać nasze kompetencje oraz podejmować wspólne inicjatywy.

Spotkanie będzie przebiegało w sposób synodalny – aby każdy mógł się wypowiedzieć oraz byśmy wspólnie mogli wyciągnąć wnioski i plany na przyszłość.

Ze względu na charakter warsztatowy, na pierwsze spotkanie zostanie zaproszona ograniczona liczba osób. 

Pierwszeństwo przyjęcia będą miały osoby z doświadczeniem częstej pracy w wymiarze towarzyszenia. 

Zachęcamy do przekazywania zaproszenia osobom potencjalnie zainteresowanym i mogącym wnieść cenny głos oraz doświadczenie w podejmowany temat.


Informacje szczegółowe

  • Data: 8 czerwca 2024 (godz. 9.00 – 13.00)
  • Miejsce: Fundacja Radość Ewangelii, parafia pw. św. Ignacego Loyoli w Gdańsku – ul. Brzegi 45 
  • Zgłoszenia: do dnia 4 czerwca

Liczba miejsc ograniczona.

Potwierdzenie przyjęcia zostanie wysłane do uczestników mailem, do dnia 31 maja lub po tym terminie w ciągu 2 dni od przesłania zgłoszenia.

Ramowy program i szczegółowe informacje dotyczące spotkania zostaną wysłane do uczestników mailowo najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem.


 Formularz zgłoszeniowy

This form is disabled.

Wypełniając formularz kontaktowy lub wysyłając maila do Fundacji Radość Ewangelii oświadczam, iż zapoznałem/am się z Polityką Prywatności Fundacji i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Fundacja Radość Ewangelii, moich danych osobowych w celach korespondencyjnych, archiwizacji oraz na potrzeby organizacji wydarzeń, wymaganych na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).