Prowadząc od wielu lat rekolekcje, warsztaty i różnego rodzaju spotkania, towarzyszymy wielu osobom z różnych środowisk w ich drodze formacji, odkrywania własnego potencjału, a także w momentach kryzysów i trudnych doświadczeń życiowych. Widzimy człowieka w każdej sferze jego funkcjonowania i staramy się prowadzić nasze działania holistycznie.

Dbamy o naszą nieustanną formację i szkolenia w tym wymiarze, ale również widzimy potrzebę wymiany doświadczeń i wspólnych działań, między środowiskami i profesjonalistami działającymi w obszarze towarzyszenia na tym samym terenie, i wśród tych samych osób.

Zaproszenie na spotkanie „Jak towarzyszyć człowiekowi XXI wieku – wymiar duchowy i psychologiczny” kierujemy do osób zajmujących się na co dzień towarzyszeniem w wymiarze duchowym lub psychologicznym na terenie Pomorza.

Zapraszamy:

  • psychologów,
  • psychiatrów,
  • terapeutów,
  • coachów,
  • towarzyszy duchowych,
  • duszpasterzy,

z różnych środowisk i organizacji, aby nasze wspólne refleksje mogły być przekazywane dalej w naszych środowiskach pracy.

Pragniemy podjąć refleksję na temat towarzyszenia człowiekowi w XXI wieku. Chcemy wymienić się naszymi doświadczeniami, co nas motywuje do tej pracy, a także na jakie trudności i wyzwania napotykamy każdego dnia w pracy z innymi, oraz jakie możemy podjąć działania, by wspierać się nawzajem, rozwijać nasze kompetencje oraz podejmować wspólne inicjatywy.

Spotkanie będzie przebiegało w sposób synodalny – aby każdy mógł się wypowiedzieć oraz byśmy wspólnie mogli wyciągnąć wnioski i plany na przyszłość.

Ze względu na charakter warsztatowy, na pierwsze spotkanie zostanie zaproszona ograniczona liczba osób. 

Pierwszeństwo przyjęcia będą miały osoby z doświadczeniem częstej pracy w wymiarze towarzyszenia. 

Zachęcamy do przekazywania zaproszenia osobom potencjalnie zainteresowanym i mogącym wnieść cenny głos oraz doświadczenie w podejmowany temat.


Informacje szczegółowe

  • Data: 8 czerwca 2024 (godz. 9.00 – 13.00)
  • Miejsce: Fundacja Radość Ewangelii, parafia pw. św. Ignacego Loyoli w Gdańsku – ul. Brzegi 45 
  • Zgłoszenia: do dnia 27 maja

Liczba miejsc ograniczona.

Potwierdzenie przyjęcia zostanie wysłane do uczestników mailem, do dnia 31 maja.

Ramowy program i szczegółowe informacje dotyczące spotkania zostaną wysłane do uczestników mailowo najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem.


 Formularz zgłoszeniowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją wydarzenia organizowanego przez Fundację Radość Ewangelii zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).

Wypełniając formularz kontaktowy lub wysyłając maila do Fundacji Radość Ewangelii oświadczam, iż zapoznałem/am się z Polityką Prywatności Fundacji i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Fundacja Radość Ewangelii, moich danych osobowych w celach korespondencyjnych, archiwizacji oraz na potrzeby organizacji wydarzeń, wymaganych na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).