Istotą życia konsekrowanego jest wyjątkowa, oblubieńcza relacja człowieka z Jezusem. Z tej relacji wszystko wynika i do niej zmierza.

Jednak zdarzają się takie chwile i sytuacje, gdy gubimy istotę tego powołania, zaniedbujemy tę intymną relację i tracimy siły oraz radość powołania.

Tempo życia, ilość zadań do wykonania, przyzwyczajenia modlitewne, brak kierownictwa duchowego, trudne relacje w zgromadzeniu lub innymi osobami, grzechy kościoła – to niektóre z rzeczy, które czasem sprawiają, że brakuje nadziei na zmiany i trudno powrócić do “pierwotnej Miłości”.

A Jezus pragnie szczęścia każdej Oblubienicy. Pragnie, by ta miłość z każdym dniem wzrastała. Pragnie tak nas przemieniać, byśmy całe były miłością. Pragnie nas zjednoczyć z Sobą. I pragnie nas posyłać…

Rekolekcje są propozycją dla sióstr zakonnych i kobiet konsekrowanych żyjących w świecie, które pragną:

 • powrócić do pierwotnej Miłości,
 • przylgnąć na nowo do zranionego Serca Jezusa,
 • pozwolić się wyprowadzić na pustynię, by wsłuchać się w Jego głos,
 • szukać z Jezusem przyczyny, co mnie oddala od tej Miłości,
 • pozwolić Jezusowi uzdrawiać swoje zranienia, 
 • odkrywać do czego DZISIAJ zaprasza mnie Oblubieniec.

Informacje szczegółowe o rekolekcjach:

 • Data: 4-6 marca 2022 (początek pt. godz. 16.00, zakończenie ndz. godz. 14.00)
 • Miejsce: Dom rekolekcyjny o. Jezuitów w Gdyni – ul. Tatrzańska
 • Warunki: noclegi w pokojach 2 osobowych z łazienkami, pełne wyżywienie (od kolacji w pt. do obiadu w ndz.),
 • Koszt uczestnictwa270 zł 
 • Zaliczka za uczestnictwo: 100 zł należy wpłacić w ciągu 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia. Pozostałą kwotę najpóźniej do 20 lutego
  • Jeśli masz problemy finansowe – poinformuj nas, by nie były one przeszkodą w możliwości uczestnictwa.

Ilość miejsc ograniczona.

Potwierdzenie przyjęcia zostanie wysłane do uczestniczek mailem.

Ramowy program i szczegółowe informacje zostaną wysłane mailowo najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem.


W związku z obecnymi wytycznymi w sytuacji pandemii koronawirusa, dotyczącymi zasad bezpieczeństwa sanitarnego, zapisując się na poniższe rekolekcje, należy zapoznać się i zaakceptować warunki podane poniżej.

Ufamy, że zachowanie tych wskazań i wytycznych, pomoże nam w bezpieczny i owocny sposób przeżyć nadchodzący czas rekolekcji.

Obowiązujące wytyczne dotyczące zapisów i uczestnictwa w rekolekcjach, w sytuacji pandemii koronawirusa.

Osoba zapisująca i potwierdzająca chęć uczestnictwa, oświadcza, że:

 • jest zdrowa i nie ma objawów zakażenia koronawirusem, jak również jej dzieci,
 • nie ma obowiązku przebywania na kwarantannie lub w izolacji podczas rekolekcji,
 • w przypadku kontaktu z osobą chorą lub mającą objawy koronawirusa w przeciągu dwu tygodni przed rekolekcjami, poinformuje o tym fakcie organizatorów i zrezygnuje z uczestnictwa, chyba że przedstawi aktualne wyniki badań świadczące o braku zachorowania,
 • wyraża zgodę na mierzenie temperatury przez organizatorów po przyjeździe oraz w trakcie rekolekcji,
 • zobowiązuje się do zaopatrzenia i obowiązkowego noszenia maseczki, we wszystkich pomieszczeniach i budynkach wspólnych (tzn. sali konferencyjnej, kościele, jadalni do momentu spożywania posiłku)
 • zobowiązuje się do częstego mycia rąk mydłem z ciepłą wodą oraz dezynfekowania rąk przez wejściem do miejsc wspólnych i zachowywania bezpiecznej odległości od innych osób.

Powyższe wytyczne i zasady będą weryfikowane, wg aktualnie obowiązujących wytycznych sanitarnych, o czym będziemy informowali na bieżąco. 


 Formularz zgłoszeniowy

Wypełniając formularz zobowiązujesz się do zachowania dyskrecji.

Akceptuję obowiązujące wytyczne dotyczące zapisów i uczestnictwa w rekolekcjach, w sytuacji pandemii koronawirusa, jak również biorę na siebie odpowiedzialność za ewentualne zachorowanie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją wydarzenia organizowanego przez Fundację Radość Ewangelii zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).

Wypełniając formularz kontaktowy lub wysyłając maila do Fundacji Radość Ewangelii oświadczam, iż zapoznałem/am się z Polityką Prywatności Fundacji i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Fundacja Radość Ewangelii, moich danych osobowych w celach korespondencyjnych, archiwizacji oraz na potrzeby organizacji wydarzeń, wymaganych na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).