Papież Franciszek bardzo konkretnie wskazuje drogę naszej posłudze:

“nie tyle przyjaciele i bogaci sąsiedzi, lecz przede wszystkim ubodzy i chorzy, ci, którzy często są pogardzani i zapomniani, «ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć» (Łk 14, 14)… Dzisiaj i zawsze «ubodzy są uprzywilejowanymi adresatami Ewangelii»”

Już kolejny raz Wielkim Poście pragniemy odkrywać piękno tego posłania i Ciebie zapraszamy do włączenia się w tą wyjątkową posługę.

Ufamy i doświadczamy tego, że każdy człowiek jest dla nas darem, dlatego zapraszamy Cię do:

  • wspierania tego dzieła modlitwą i postem
  • pomocy w dotarciu z zaproszeniem do osób zainteresowanych (poprzez bezpośrednie zaproszenie jak również pomoc w dystrybucji plakatów, ulotek)
  • pomocy w bezpośredniej organizacji tych rekolekcji (poza dzieleniem się Dobrą Nowiną pragniemy ofiarować im w miarę możliwości wsparcie w wymiarze fizycznym: np. przygotowanie poczęstunku, przekazanie pisma świętego oraz różnych rzeczy pomocnych w lepszym przeżyciu rekolekcji i czasu Świąt Wielkiejnocy)
  • wsparcia tego wydarzenia finansowo z dopiskiem “pomoc dla ubogich” na konto Fundacji: 06 1750 0012 0000 0000 4089 4128

Osoby zainteresowane włączeniem się w to dzieło prosimy o kontakt:
biuro@radoscewangelii.pl

W ubiegłym roku było tak:

Papież Franciszek zaprasza każdego z nas: “Jeśli cały Kościół przyjmuje ten misyjny dynamizm, powinien dotrzeć bez wyjątku do wszystkich. Ale kogo powinien uprzywilejować? Gdy czytamy Ewangelię, znajdujemy jasne wskazanie: nie tyle przyjaciele i bogaci sąsiedzi, lecz przede wszystkim ubodzy i chorzy, ci, którzy często są pogardzani i zapomniani, «ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć» (Łk 14, 14). Nie powinno być wątpliwości ani tłumaczeń osłabiających to tak jasne przesłanie. Dzisiaj i zawsze «ubodzy są uprzywilejowanymi adresatami Ewangelii»[52], a ewangelizacja skierowana do nich bezinteresownie jest znakiem Królestwa, które Jezus przyszedł przynieść. Należy stwierdzić bez zbędnych słów, jak nauczają biskupi północno-wschodnich Indii, że «istnieje nierozerwalna więź między naszą wiarą i ubogimi». Nie pozostawmy ich nigdy samych.” EG 48