Po kolejnym spotkaniu Zarządu zrodziło się w nas pragnienie, by Dobrą Nowinę zanieść tym, którzy cierpią przygnieceni ciężarem choroby, nierzadko samotności. Nasze zaproszenie skierowaliśmy do kapelanów szpitali. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania programu cyklu spotkań dostosowanych do specyfiki pracy oddziałów szpitalnych oraz możliwości pacjentów i personelu. Ufamy, że ten projekt rekolekcji szpitalnych otworzy serca osób odpowiedzialnych na często nową formę wsparcia chorych przebywających na oddziałach.

Kapelanów i Dyrekcje szpitali zainteresowane tą formą wsparcia duchowego dla pacjentów bądź personelu zapraszamy do kontaktu:
biuro@radoscewangelii.pl

Poczuwam się do ogromnej wdzięczności za zaangażowanie wszystkich, którzy pracują w Kościele. (…) Dziękuję za piękny przykład, jaki mi daje tylu chrześcijan ofiarujących z radością swoje życie i czas. Świadectwo to ubogaca mnie i podtrzymuje w moim osobistym dążeniu do przezwyciężenia egoizmu, by się jeszcze bardziej poświęcić. (EG 76)