“Ale teraz tak mówi Pan,
Stworzyciel twój, Jakubie,
i Twórca twój, o Izraelu:
«Nie lękaj się, bo cię wykupiłem,
wezwałem cię po imieniu; tyś moim!
Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą,
i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie.
Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się,
i nie strawi cię płomień.
Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg,
Święty Izraela, twój Zbawca.
Daję Egipt jako twój okup,
Kusz i Sabę w zamian za ciebie.
Ponieważ drogi jesteś w moich oczach,
nabrałeś wartości i Ja cię miłuję,
przeto daję ludzi za ciebie
i narody za życie twoje.
Nie lękaj się, bo jestem z tobą.”

Iz 43, 1-5

Jezus JEST Drogą, Prawdą i Życiem. Przyjęcie Jego zaproszenia do wyłącznej, oblubieńczej relacji, jest nieustająco nową przygodą odkrywania, że On wciąż pragnie dla nas więcej i więcej.

Odkrywanie daru powołania i życie nim, jest zaproszeniem do wspólnej DROGI z Oblubieńcem, która jest zmienna i różnorodna, a każdy jej etap ma swoje prawa i nowości. Aby “Słowo stało się ciałem” (por J 1,14) w naszym życiu potrzeba czasu. 

Podczas tych rekolekcji pragniemy poznawać, jak różne są etapy na tej Drodze, odkrywać ich piękno, czasem ukryte w trudzie dorastania, i różnorodność, a nade wszystko pozwolić Jezusowi, by Swoim Słowem odkrywał nam Prawdę o Sobie i tajemnicy powołania każdej osoby.

Będziemy odkrywać, że na Drodze każdej osoby konsekrowanej “Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem” (Koh 3, 1) i uczyć się rozeznawać, do czego teraz zaprasza mnie Oblubieniec.

Będzie to czas:

 • przebywania w ciszy Słowa, by On Sam mógł mówić do naszych serc i je przemieniać,
 • odkrywania procesu wzrastania w powołaniu, by zobaczyć jego etapy, uwarunkowania i narzędzia pomocne do wzrostu,
 • poznawania różnych sposobów odkrywania i przyjmowania Słowa oraz dzielenia się Nim,
 • umocnienia na tej drodze i dziękczynienia za dar powołania,
 • poznawania innych osób konsekrowanych, by zachwycić się bogactwem obdarowania i różnorodnością Kościoła.

Będzie to czas na konferencje, modlitwę w ciszy i wspólną, warsztaty, spacery, spotkania w małych grupach a także na poczęstunek.


Informacje szczegółowe

 • Data: 16-18 czerwca 2023 (początek pt. godz. 17.00, zakończenie ndz. godz. 14.00)
 • Miejsce: Dom rekolekcyjny oo Jezuitów w Gdyni – ul. Tatrzańska 35
 • Warunki: noclegi w pokojach 2 osobowych z łazienkami, pełne wyżywienie, (od kolacji w pt. do obiadu w ndz.), dostęp do lodówki i czajnika
 • Koszt pobytu i uczestnictwa: 390 zł
 • Zaliczka za uczestnictwo: 90 zł należy wpłacić w ciągu 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia. Pozostałą kwotę najpóźniej do 30 maja.
  • Jeśli masz problemy finansowe – napisz do nas przy zapisach, by nie były one przeszkodą w możliwości uczestnictwa.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Potwierdzenie przyjęcia zostanie wysłane do uczestniczek mailem.

Ramowy program i szczegółowe informacje zostaną wysłane do uczestniczek mailowo najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem.


Obowiązujące wytyczne dotyczące zapisów i uczestnictwa w rekolekcjach, w sytuacji pandemii koronawirusa.

Osoba zapisująca i potwierdzająca chęć uczestnictwa oświadcza, że:

 • jest zdrowa i nie ma objawów zakażenia koronawirusem.

Powyższe wytyczne i zasady będą weryfikowane, wg aktualnie obowiązujących wytycznych sanitarnych, o czym będziemy informowali na bieżąco. 


 Formularz zgłoszeniowy

Wypełniając formularz zobowiązujesz się do zachowania dyskrecji.

Akceptuję obowiązujące wytyczne dotyczące zapisów i uczestnictwa w rekolekcjach, w sytuacji pandemii koronawirusa, jak również biorę na siebie odpowiedzialność za ewentualne zachorowanie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją wydarzenia organizowanego przez Fundację Radość Ewangelii zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).

Wypełniając formularz kontaktowy lub wysyłając maila do Fundacji Radość Ewangelii oświadczam, iż zapoznałem/am się z Polityką Prywatności Fundacji i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Fundacja Radość Ewangelii, moich danych osobowych w celach korespondencyjnych, archiwizacji oraz na potrzeby organizacji wydarzeń, wymaganych na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).