“Ale teraz tak mówi Pan,
Stworzyciel twój, Jakubie,
i Twórca twój, o Izraelu:
«Nie lękaj się, bo cię wykupiłem,
wezwałem cię po imieniu; tyś moim!
Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą,
i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie.
Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się,
i nie strawi cię płomień.
Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg,
Święty Izraela, twój Zbawca.
Daję Egipt jako twój okup,
Kusz i Sabę w zamian za ciebie.
Ponieważ drogi jesteś w moich oczach,
nabrałeś wartości i Ja cię miłuję,
przeto daję ludzi za ciebie
i narody za życie twoje.
Nie lękaj się, bo jestem z tobą.”

Iz 43, 1-5

Jezus JEST Drogą, Prawdą i Życiem. Przyjęcie Jego zaproszenia do wyłącznej, oblubieńczej relacji, jest nieustająco nową przygodą odkrywania, że On wciąż pragnie dla nas więcej i więcej.

Odkrywanie daru powołania i życie nim, jest zaproszeniem do wspólnej DROGI z Oblubieńcem, która jest zmienna i różnorodna, a każdy jej etap ma swoje prawa i nowości. Inny jest czas rozeznawania, inny przygotowań, inny czas po zaraz po konsekracji, inny wiele lat później.

Aby “Słowo stało się ciałem” (por J 1,14) w naszym życiu potrzeba czasu. Wyrazem tego “ucieleśnienia” jest m.in.  Miłość, która wciąż nas stwarza, przenika i przemienia. 

Podczas tych rekolekcji pragniemy poznawać, jak różne są etapy na tej Drodze, odkrywać ich piękno, czasem ukryte w trudzie dorastania, i różnorodność, a nade wszystko pozwolić Jezusowi, by Swoim Słowem odkrywał nam wciąż głębiej Prawdę o Sobie i tajemnicy powołania każdej z nas. 

Będziemy się również przyglądać czym jest Miłość dla każdej z nas i jak ją przeżywamy w naszej codzienności.

Będziemy odkrywać, że na Drodze każdej dziewicy konsekrowanej “Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem” (Koh 3, 1) i uczyć się rozeznawać, do czego obecnie zaprasza mnie Oblubieniec.

Będzie to czas:

 • przebywania w ciszy Słowa, by On Sam mógł mówić do naszych serc i je przemieniać wciąż bardziej ku zjednoczeniu ze Sobą,
 • odkrywania procesu wzrastania w powołaniu, by zobaczyć jego etapy, uwarunkowania i narzędzia pomocne do wzrostu w każdym czasie,
 • umocnienia na tej drodze i dziękczynienia za dar powołania i konsekracji,
 • poznawania innych dziewic konsekrowanych i kandydatek do tego stanu, by zachwycić się bogactwem obdarowania i różnorodnością Kościoła.

Będzie to czas na konferencje, modlitwę w ciszy i wspólną, warsztaty, spacery, spotkania w małych grupach a także na poczęstunek.


Informacje szczegółowe

 • Data: 16-18 czerwca 2023 (początek pt. godz. 17.00, zakończenie ndz. godz. 14.00)
 • Miejsce: Dom rekolekcyjny oo Jezuitów w Gdyni – ul. Tatrzańska 35
 • Warunki: noclegi w pokojach 2 osobowych z łazienkami, pełne wyżywienie, (od kolacji w pt. do obiadu w ndz.), dostęp do lodówki i czajnika
 • Koszt pobytu i uczestnictwa: 390 zł
 • Zaliczka za uczestnictwo: 90 zł należy wpłacić w ciągu 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia. Pozostałą kwotę najpóźniej do 30 maja.
  • Jeśli masz problemy finansowe – napisz do nas przy zapisach, by nie były one przeszkodą w możliwości uczestnictwa.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Potwierdzenie przyjęcia zostanie wysłane do uczestniczek mailem.

Ramowy program i szczegółowe informacje zostaną wysłane do uczestniczek mailowo najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem.


Obowiązujące wytyczne dotyczące zapisów i uczestnictwa w rekolekcjach, w sytuacji pandemii koronawirusa.

Osoba zapisująca i potwierdzająca chęć uczestnictwa oświadcza, że:

 • jest zdrowa i nie ma objawów zakażenia koronawirusem.

Powyższe wytyczne i zasady będą weryfikowane, wg aktualnie obowiązujących wytycznych sanitarnych, o czym będziemy informowali na bieżąco. 


 Formularz zgłoszeniowy

Wypełniając formularz zobowiązujesz się do zachowania dyskrecji.

This form is disabled.

Wypełniając formularz kontaktowy lub wysyłając maila do Fundacji Radość Ewangelii oświadczam, iż zapoznałem/am się z Polityką Prywatności Fundacji i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Fundacja Radość Ewangelii, moich danych osobowych w celach korespondencyjnych, archiwizacji oraz na potrzeby organizacji wydarzeń, wymaganych na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).