Z wielką radością dzielimy się z Wami nowiną, że dnia 9.11.2018 nasza Fundacja Radość Ewangelii otrzymała wpis w rejestrze fundacji.
Ufamy, że ten dzień Święta poświęcenia bazyliki Laterańskiej – matki wszystkich kościołów, jest dniem nam danym i zadanym, by jak najlepiej służyć całemu Kościołowi, tam, gdzie Duch Święty będzie nas posyłał.