Drodzy Przyjaciele Fundacji!

Każdej i Każdemu z Was życzymy

doświadczenia mocy i błogosławieństwa Paschy

z ciemności do światła – z niewoli do wolności – ze śmierci do Życia

– mocą Zmartwychwstałego – nie naszą!

Niech Bóg wam błogosławi!

Pamiętamy o Was w modlitwie.

Ekipa Fundacji Radość Ewangelii