Za każdym razem, gdy staramy się powrócić do źródeł i odzyskać pierwotną świeżość Ewangelii, pojawiają się:

  • nowe drogi,
  • twórcze metody,
  • inne formy wyrazu,
  • bardziej wymowne znaki,
  • słowa zawierające nowy sens dla dzisiejszego świata.”

Podążając za słowami Papieża Franciszka (EG 11) , życzymy wszystkim nam wytrwałości w powracaniu do Źródeł i serc otwartych na wszystko co nowe 🙂