Nie może być inaczej, byśmy pominęli wezwanie Papieża skierowane do młodych “Jesteście Bożym TERAZ!” Pragniemy wraz z młodymi odkrywać – co to znaczy!

Dlatego podjęliśmy się dzieła poprowadzenia rekolekcji dla młodzieży bierzmowanej – pod Poznaniem i w Gdańsku.

Przygotowanie ekipy trwa – dlatego powierzamy to dzieło i młodzież Waszej modlitwie i ofiarności: WSPIERAM TO DZIEŁO.