Ja wiem lepiej co będzie dobre. Tylko od kogo wiem lepiej? Kto jest moją wyrocznią? Kto jest moim Panem?

Dziś Jezus daje prostą odpowiedź. Tylko czy ona jest dla mnie prosta?

por. Łk 6, 1-5