Tak łatwo mi przychodzi sądzenie innego.

Wydaje mi się, że wszystko widać z boku.

A przecież nic nie wiem, co drugi człowiek przeżywa w sercu. Co go ukształtowało, co go zraniło, co sprawiło, że tak postępuje.

Jezu, pomóż mi proszę częściej widzieć wnętrze mojego serca i wlej w nie pragnienie nieustannego nawracania.

por. Łk 6, 39-42