Boży pokój usuwa lęk. Dlaczego zatem tak dużo we mnie lęku? Czy ten Jego pokój mnie dotyczy?

Jezus pokazuje, że to, co wypełnia moje serce, zależy od źródła z którego czerpię.

Jeśli otwieram się na to i ufam temu, co mi daje świat – to tym żyję.

Jeśli otwieram się na Niego i Jemu ufam – to moje serce może zakosztować tego pokoju Bożego Ducha.

Jezu, pomóż mi częściej świadomie wybierać Ciebie – nie chcę żyć w lęku!

por. J 14, 27-31a