Tak różne relacje mamy w życiu. Niestety nie zawsze są bezinteresowne i nie poranione.

A Bóg chce nas uzdalniać, by podejmować działania i decyzje ze względu na miłość do drugiej osoby.

Nasza droga na ziemi jest czasem kształtowania naszej miłości. Im bliżej jesteśmy Boga i pozwalamy się Mu przemieniać, to nasza miłość osiąga doskonałość.

A prawdziwa miłość usuwa lęk i czyni nas wolnymi.

por. 1 J 4, 11-18