Zaufać tak bardzo, by pozwolić Duchowi Świętemu przeniknąć zupełnie życie!

Tego właśnie uczy nas Maryja! Ona jest Tą, która całkowicie otworzyła się na Boga, a On przeniknął Ją Swoim Duchem.

Aby to uczynić, potrzeba odwagi rezygnacji – z własnych planów, z własnych wyobrażeń, z własnych pomysłów.

Poddać się Duchowi Świętemu oznacza iść w nieznane. Oznacza – z miłością wpatrywać się w Miłość i nie martwić się dokąd mnie On prowadzi.

Maryjo, ucz mnie proszę tego zawierzenia, bym potrafił całkowicie pozwolić Duchowi Świętemu mnie przemieniać.

por. Łk 1,26-38