Gdy mi zależy na jakiejś relacji, jestem gotów na wiele poświęceń.

Gdy pragnę od kogoś dla mnie ważnego zaczerpnąć rady, wiele zrobię, by się z nim spotkać.

W rzeczach ważnych i w ważnych relacjach jestem gotowy na wyrzeczenie i ofiarę.

A jak to jest w stosunku do Boga?

Kim On jest dla mnie i jak wygląda mój wysiłek, by się z Nim spotkać, by Go bliżej poznać, by mieć z Nim bliską relację?

Czy mogę coś zmienić?

por. Ha 1, 12 – 2, 4