Jeśli jestem wszczepiony w Jezusa to nie ma takiej siły i mocy, która byłaby w stanie mnie od Niego oddzielić.

Jednak wystarczy jedynie, bym zaczął czerpać soki z innego “drzewa”, lub chciał sam sobie dać radę, wtedy natychmiast oddalam się od Niego.

Decyzja jest po mojej stronie. Jej konsekwencje zależą ode mnie a nie od tego co jest zewnętrzne.

Jezu, nie pozwól mi odłączyć się od Ciebie i Twojej miłości!

por. Rz 8,31b-39