Dobrze, jeśli potrafię cieszyć się mieszkaniem, samochodem, nową sukienką. To wszystko jest dane nam przez dobrego Ojca, aby nam służyło.

Słowo Boże wskazuje dziś na inne źródło radości – radości ewangelicznej – którym jest bliska relacja z Bogiem Ojcem, z Jego Słowem.

Tę relację mogę rozwijać codziennie – wsłuchując się w Jego Słowo i uczestnicząc w sakramentach świętych.

por. Ps 119