Bóg pragnie bliskiej relacji z każdym człowiekiem. Pragnie, byśmy czerpali z Jego mocy i miłości. Chce dać mi i tobie wszystko.

Gdy to przyjmuję, mogę żyć pełnią. Mogę doświadczać obfitości łask i umocnienia w każdej chwili. Mogę wtulić się w Jego ramiona i oprzeć na Jego sile i mądrości.

On chce walczyć we mnie i za mnie. Umiłowany mój Boże – dziękuję!

por. Ps 18