Relacja Ojciec – Syn. Tak wiele wskazówek zostawił nam Jezus. Kolejny wzorzec do naśladowania.

Co to znaczy być ojcem? Co to znaczy być synem?

Czy ludzie obok poznają czy jestem ojcem lub synem. Czy mogą mnie po zachowaniu, sposobie myślenia, mówienia – połączyć z tą drugą osobą. Czy jest to pozytywny wzór?

Można być ojcem fizycznie, ale można też być dla kogoś ojcem duchowym. Tak samo jest z synostwem.

Jezu, pomóż mi wybierać tych, którzy wskazują i prowadzą do Ciebie. Daj także mi, być tym, który prowadzi innych ku Tobie.

por. J 14, 1-12