Bóg wypełnia Swoją obietnicę.

Od zawsze troszczył się o Swój lud i błogosławi każdemu człowiekowi.

Czy ja potrafię przyjmować to wszystko, co On mi daje? Czy żyję obfitością Jego łaski? Czy dostrzegam Jego Obecność i troskę o każdą sferę mojego życia?

A jeśli nie, to dlaczego? Co to oznacza?

por. Iz 25, 6-10a