Czy myślę czasem o tym, co mnie czeka po śmierci?

Czy jest to dla mnie ważne, co się dzieje z moimi bliskimi, którzy odeszli?

Świętych obcowanie – tajemnica i wielki dar. Łaska odpustu zupełnego za dusze w czyśćcu to ta łączność, dzięki której mogę inaczej przeżywać swoje życie.

Czy jest we mnie pragnienie, by żyć wiecznie w Bogu?

Jezu, pociągnij jeszcze bardziej moje serce do tej tęsknoty życia w Tobie.

por. Łk 20, 27-38