Prawo nad człowiekiem.

Czy ja potrafię rozróżnić tę granicę?

Jak trudno się odnaleźć w takich sytuacjach, gdy ma się błędne wzorce lub egoistycznych idoli.

Gdy ktoś patrzy najpierw na swoje potrzeby i przyjemności będzie walczył o swoje racje a nie o relacje.

A co jest dla mnie większą wartością?

por. Łk 6, 6-11