Wspinaczka uwieńczona sukcesem. Wierność owocująca spotkaniem.

Czasem droga naszego życia doprowadza nas do momentu zachwytu, sukcesu, do wyjątkowego spotkania.

I chciałbym wtedy, by tak trwało zawsze. Bym mógł już osiąść i cieszyć się tym, co mam.

Jednak Jezus uczy mnie, że życie jest drogą. Są momenty, które są nadzwyczajne, jednak po nich przychodzi czasem trudna codzienność.

Jezus uczy mnie, że te momenty są ważne i bardzo mi potrzebne, bym z nich czerpał siłę i zapał. By były dla mnie czasem zatrzymania, przemyślenia ale i zaczerpnięcia na dalszą drogę.

Czy daję sobie prawo do takich chwil? Czy je zauważam? Czy staram się dbać o takie wyjątkowe spotkania, które zmieniają życie?

por. Mt 17,1-9