Nie o to chodzi, by wszystko się zmieniło.

Chodzi o to, że ufając Bogu, już nie jestem sam i nie muszę się lękać.

On ma władzę i moc nad wszystkim. On nie dopuści, bym pozostał sam. To On JEST moim Pocieszycielem i Obrońcą.

Ufam Ci Panie! Prowadź mnie…

por. Ps 112