Mogę przyjąć różną postawę. I każda z nich zależy ode mnie.

Ludzie dookoła mogą różnie postępować i nie zawsze mi to będzie odpowiadać, ale mam wpływ na każdą sytuację – tym, jak ja zareaguję.

Moja decyzja i reakcja kształtuje mnie, to co ja przeżywam – ale ma również wpływ na innych. Może wpłynąć na ich zachowanie.

Jednak niestety czasem nie potrafię zapanować nad emocjami i “działam zanim pomyślę”.

Jezu, daj mi proszę cierpliwość i pokój, bym nie reagował niszcząc, lecz miłując.

por. 1 Kor 4, 6-15