Bóg opiera cały Kościół na słabym, kruchym człowieku.

Jak niepojęta to tajemnica Jego działania i szkoły zawierzenia, że decyduje się na taki gest.

Boże, naucz mnie patrzeć na drugiego Twoim spojrzeniem, Twoją miłością.

Daj mi miłość do ludzi Kościoła, także w ich słabościach.

por. Mt 16, 13-23