Ofiara. Co ja mogę dać Bogu? Przecież On ma wszystko!

Dlatego zapewne Jezus wskazuje inną drogę – miłosierdzie!

To ta droga jest bezwarunkowa. To właśnie jest miłość!

Gdy chcę komuś złożyć ofiarę, to najczęściej moimi intencjami kieruje chęć przypodobania się lub zasłużenia i zapracowania na coś.

A Jego Miłość jest całkowicie darmowa – i tej drogi mnie uczy Jezus w stosunku do drugiego człowieka!

Panie, oczyść moje serce z interesownych intencji, a stwórz we mnie serce czyste i pełne miłości miłosiernej!

por. Mt 9, 9-13