Słowo Boga. Słowo Stworzyciela. Słowo Miłości.

Istota. Sedno. Kwintesencja.

Czym zatem jest Prawda. Jeśli Słowo stało się ciałem. Jeśli Jezus Chrystus jest wcielonym Słowem. Jeśli Bóg jest Miłością.

Można powiedzieć, że Prawda jest Miłością Boga skierowaną do każdego człowieka.

Bóg mnie nigdy nie okłamie. Bóg zna całą prawdę o mnie i każdym człowieku.

nawet gdy sam się gubię i daję oszukać innym lub swoim myślom, Bóg zawsze będzie mnie prowadził do Prawdy. Także przez Swoje Słowo.

por. Ps 119