Święty Paweł wyraźnie wskazuje nam rozwiązanie i Źródło.

Nieustannie powracać do Tego, który daje Życie. Powracać do Słowa, które stwarza, ożywia, wyjaśnia i wskazuje najlepsze rozwiązania.

Ono jest Prawdą, która zna każdy zakamarek mojego i twojego serca.

Mogę wybierać – życie lub śmierć. I tylko ode mnie zależy czy czerpię ze Źródła Życia.

por. Flp 2, 12-18