Jak przeżywam jedność z Kościołem w tym wyjątkowym Wielkim Poście, kiedy tak trudno o fizyczną obecność na Mszy świętej, drodze krzyżowej?

Czy uświadamiam sobie, że Jezus umarł także po to, abyśmy nie byli teraz rozproszeni? On pragnie, byśmy trwali przy Nim, Dobrym Pasterzu, który życie oddaje za owce.

Czy moje myśli, uwaga są rozproszone? Jakie jest moje wnętrze?

A może jest wypełnione samotnością i lękiem…

On pragnie, bym trwał przy Nim, który życie oddaje… Bo tylko On może mi je przywrócić.

por. J 11, 45-57