Jaka postawa jest w moim sercu, gdy patrzę na siebie i na drugiego człowieka. Czy jestem wolny w sercu, by się nie porównywać, ale zawsze patrzeć na drugiego z miłością.

Dziś Jezus mówi nam o postawie pokory. Tego czego najbardziej potrzebujemy, by wzrastać wewnętrznie.

To jest właśnie naśladowanie Jezusa – uniżenie, ubóstwo, pokora. To droga do zwycięstwa i prawdziwego szczęścia.

Brzmi bardzo paradoksalnie wobec tego co mówi nam świat. Komu jednak chcę ufać i za Kim podążać?

por. Łk 14, 1. 7-11