Maryja wyśpiewuje Magnificat, uwielbia Boga Stwórcę. Ona uwierzyła, że Bóg wypełni Swoją obietnice.

Czy tak jak Ona wierzę Bożemu Słowu? Czy potrafię uwielbiać Boga podczas trudów i niebezpieczeństw? Jak zaczynam kolejny dzień mojego życia? Błogosławiąc czy narzekając?

Panie chcę od teraz powtarzać za Maryją w każdej sytuacji w jakiej się znajdę „Wielbi dusza moja Pana”.

Pragnę, aby uwielbienie Ciebie było istotą i sensem mojego życia.

por. Łk 1,39-56