Bóg słyszy nasze wołanie! Jest Bogiem bliskim.

Przez wieki lud, który zaufał Bogu, doświadczał Jego opieki i błogosławieństwa.

Możemy powracać do tych świadectw i z nich również budować naszą wiarę.

Bóg nie jest obojętny. Jednak nie zawsze jesteśmy w stanie zobaczyć, co jest skutkiem ludzkiego grzechu i oskarżamy Boga o różne sytuacje.

Jednak dzisiejsze Słowo zachęca, by zaufać Mu bez końca. Tak, jak robiły to narody przed nami, byśmy i my, mogli dać świadectwo kolejnym pokoleniom.

por. Ps 102