Bóg jest większy od mojej słabości. Od moich odejść i niewierności. On zawsze jest wierny Swojemu Słowu obietnicy.

Gdy On wybiera, gdy obdarowuje – to już na zawsze. Nigdy nie odbiera Swej łaski.

Ja jednak mogę ja odrzucić. Ja mam wybór. Ponoszę odpowiedzialność za swoje decyzje. I to niesie za sobą konsekwencje.

Nie mogę zatem Boga oskarżać o swoje decyzje.

por. Rz 11, 1-2a. 11-12. 25-29