Potrzeba czujności. Potrzeba uważności – szczególnie na to, co dzieje się wokół mnie.

Wtedy staję się zdolny do odkrywania woli Boga. Gdy Go szukam. Gdy Go odkrywam. Gdy się Go uczę dostrzegać.

Nawrócenie polega między innymi na braku przywiązań do moich schematów myślenia. Bóg zawsze ma więcej. On zawsze patrzy szerzej, niż ja jestem w stanie zobaczyć.

Dlatego potrzebuję otwarcia na to co nowe, na to co inne, na różnorodność.

Wtedy mogę odwrócić się od skupiania na sobie i otworzyć na Stwórcę i drugiego człowieka. Wtedy zaczynam żyć w pełni, do której zostałem powołany!

por. Rz 12, 1-2