Wobec tych słów zadaję sobie pytanie czy ja potrafię kochać…

Czy ja jestem cierpliwy, czy jestem łaskawy…

Czy nie zazdroszczę, nie szukam poklasku, nie unoszę się pychą…

Czy nie jestem bezwstydny, nie szukam swego…

Czy nie unoszę się gniewem, nie pamiętam złego…

Czy nie cieszę się z niesprawiedliwości, lecz współweselę się z prawdą…

Czy wszystko znoszę, wszystkiemu wierzę, we wszystkim pokładam nadzieję…

Czy wszystko przetrzymam…

I dobrze wiem, że nie potrafię. Więc proszę Jezu, wypełnij moje serce Swoją miłością. Kochaj we mnie!

por. 1 Kor 12, 31 – 13, 13