Czy ja potrafię kochać? Czym jest dla mnie miłość?

Tak wiele zależy od tego, co otrzymałem jako wzór miłości. Jednak nie wszystko!

Moim zadaniem, jako dorosłego człowieka, jest szukać i poznawać prawdę o Tym, który JEST Miłością.

To z Niego czerpiąc mogę prawdziwie kochać. Tak, by nie krzywdzić nikogo.

Jezu, odkłam we mnie wszystkie wyobrażenia na temat Miłości. Daj mi poznać prawdę i ucz mnie proszę prawdziwie kochać.

por. Rz 13, 8-10